Circulair bouwen in Spanje: dit zijn de initiatieven

Geschreven door:

Deel deze blog met anderen:

Circulair bouwen betekent bouwen zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te passen. Dit door gebouwen te ontwikkelen met zoveel mogelijk hergebruikte materialen. In Nederland bestaan er al volop initiatieven op het gebied van de circulaire bouweconomie. Datzelfde geldt voor Spanje, en in Barcelona is al het eerste circulaire gebouw ontwikkeld. In dit artikel lees je hoe het met circulair bouwen in Spanje staat en welke initiatieven er al zijn.

Circulair bouwen: een wereld zonder afval

Circulair bouwen betekent dat alle producten, materialen en grondstoffen telkens kunnen worden hergebruikt. Zo ontstaat er een gesloten kringloop van voorraden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. Circulariteit gaat uit van een wereld zonder afval, in plaats van steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien. Deze wegwerp- en vervangcultuur heeft een enorme impact op de aarde. In een circulaire economie zorgen we dat grondstoffen, onderdelen en producten een identiteit krijgen en hun waarde houden. Circulair bouwen draagt bij aan 2 belangrijke problemen die de wereld momenteel heeft: het tegengaan van de uitputting van grondstoffen en de opwarming van de aarde.

Spaanse economische strategie Circulair 2030

In Nederland zijn er volop initiatieven, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven, om toe te werken naar een afvalloze samenleving. In Spanje is het ook dit jaar tot een doorbraak gekomen voor de circulaire economie. In juni 2020 heeft de Raad van Ministers de Spaanse namelijk een strategie voor de circulaire economie (EEEC) 2030 goedgekeurd.

Daarin zijn de volgende doelen opgenomen*:

  • 15% minder afvalproductie;
  • 50% minder voedselverspilling binnen huishoudens;
  • 20% minder voedselverspilling in de productie- en toeleveringsketens;
  • 10% meer hergebruik van huishoudelijk afval;
  • toepassing van de circulaire economie in de architectuur;
  • 10% efficiënter watergebruik;
  • 10 miljoen ton minder CO2-uitstoot van broeikasgassen.

*referentiejaar voor het % vermindering is 2010.

circulair bouwen in spanje

Ook Spaanse bouwsector zal circulair worden

De bouw- en vastgoedsector in Spanje is, net als de bouwsector in Nederland, grootgebruiker wat betreft het verbruik van primaire grondstoffen. En er gaat ontzettend veel geld in om: de sector draagt voor maar liefst 6,5% bij aan het Bruto Binnenlands Product. Maar ondanks de winstgevendheid, kost de bouwsector het land ook veel. Van al het afval dat jaarlijks wordt verbrand in Spanje, is 40% afkomstig van de bouwsector. De sector is daardoor verantwoordelijk voor maar liefst 35% van de emissies van broeikasgassen in Spanje. Kortom, het is een sector die op de schop moet als het gaat om duurzaamheid.

Overigens heeft de Spaanse overheid besloten dat ook de mode-industrie, de agricultuur (en ook de veehouders & vissers), fabrieken, retail en toerisme moeten innoveren om aan de duurzame doelstellingen van Europa en Spanje te kunnen voldoen.

Circulair bouwen in Spanje: 3 regio´s zijn al gestart

De regio´s Andalusië, Catalonië en Extremadura hebben de Circulaire Economie opgenomen in hun initiatieven en beleid. 

Het opstellen van de verklaring van Sevilla was voor Andalusië de eerste stap voorwaarts richting een circulaire economie. Dit manifest wordt ondersteund door meer dan 200 Zuid-Spaanse gemeenten in de regio. Doel is om met een verbeterde circulaire economie afval te verminderen, het ecodesign van woningen te stimuleren en een grotere betrokkenheid aan te moedigen bij onderzoek naar circulair bouwen.

Extremadura heeft een eigen strategie, genaamd “Extremadura 2030: Groene en circulaire economie”
Doelstelling hiervan is het verminderen van het gebruik grondstoffen, water, energie en afvalproductie bij de bouw van woningen. Net als in Andalusië wil de regio ook groen bouwen en ecodesign stimuleren.

Catalonië, de regio waar wij als makelaars actief zijn, heeft in 2015 besloten om een groene en circulaire economie prioriteit te geven. Catalonië ziet duurzaam bouwen en renoveren als een van de mogelijkheden voor bedrijven en de bouwsector om te groeien, omdat er ook efficiënter met (bestaande) bouwmaterialen wordt omgegaan. Catalonië heeft als doel 75% van het bouwafval te recyclen, vooral bij bouw- en sloopwerkzaamheden valt nog veel winst te behalen.

circulair bouwen in spanje

Circulaire initiatieven in Spanje

Omdat de circulaire economie nog maar net op gang is gekomen in Spanje, zijn er nog niet ontzettend veel initiatieven. Maar omdat ook Spanje zich moet gaan houden aan de duurzaamheidsafspraken zoals gemaakt in Parijs, gaat dit hoe dan ook komen. Vanuit Casalunya zijn wij in ieder geval dagelijks in gesprek met vastgoedontwikkelaars in Catalonië en moedigen hen ook aan om te starten. Want wij verkopen het liefst woningen die duurzaam zijn gebouwd. Want wij merken dat onze klanten het net als ons een fijn idee vinden dat er bij de bouw rekening is gehouden met het milieu.

Eerste Spaanse circulaire gebouw staat in Catalonië 

Catalonië heeft de primeur: de Catalaanse vastgoedontwikkelaar Gonsi bouwde het eerste circulair gebouwde pand in Vildecans, bij Barcelona. Het Gonsi Socrates gebouw   is gemaakt volgens de richtlijnen van de circulaire economie, waarbij de verspilling is geminimaliseerd. Het is gemaakt van duurzame materialen, bevat een materialenpaspoort en is Cradle to Cradle Certified. Ook is er nagedacht over de levenscyclus van het gebouw. Nu is het geschikt voor horeca, winkels en kantoren, maar als de behoefte anders wordt dan kunnen de structuren van het gebouw hier gemakkelijk op worden aangepast. De helft van het gebouw is inmiddels verhuurd aan Grupo Atlantic, bevestigde het Catalaanse vastgoedbedrijf Gonsi in september dit jaar aan de pers.

circulair bouwen in spanje

Construcia

Construcia is een bouwbedrijf dat zichzelf pionier noemt in circulaire bouw. Het bedrijf is ontstaan in 2020 uit een het verlangen om een positieve impact te hebben op mens, maatschappij en milieu. Hun bedrijfsfilosofie en belofte spreekt zeer aan: winstgevendheid en overvloed creëren in de bouwsector door circulair bouwen. Want wanneer circulair bouwen winsgevend is voor de portemonnee én het milieu, dan ontstaat er vanzelf markt én motivatie om de bouwwereld te vergroenen.

Construction BluePrint

Dit project is gestart in 2018 als gevolg van een Erasmus + programma onder leiding van de Fundación Laboral de la Construcción (España). Het hoofddoel ervan is de bouwsector innoveren via onderwijs. Zo hebben ze een blauwdruk gemaakt voor de bouwsector voor milieuvriendelijker bouwen.

Meer informatie via BluePrint.eu

Slowhome

Slowhome is een start-up in Barcelona van ´slowhome-ontwikkelaars´. Het idee is: jij koopt het terrein, en zij ontwikkelen daarvoor een milieuvriendelijke woning. Dat betekent: een huis met een nulverbruik, geïntegreerd en aangepast aan een specifiek terrein en dat optimaal gebruik maakt van de natuurlijke hulpbronnen.

Meer informatie via Slowhome.es

circulair bouwen in spanje

Circulair bouwen in Spanje: zo werkt het

Wanneer je op zoek gaat naar een nieuwbouwwoning in Spanje die circulair gebouwd is, dan moet deze voldoen aan de volgende eisen:

– De materialen zijn duurzaam ingekocht, wat betekent dat het gaat om herbruikbaar materiaal, gerecycled materiaal en/of natuurlijk materiaal;

– Bij het kiezen van de bouwlocatie is er rekening gehouden met het milieu, denk hierbij aan het aantal reiskilometers en de aansluiting op bestaande infrastructuur;

– De ontwikkelaar heeft een materialenpaspoort opgesteld. Dit is een document waarin alle gebruikte materialen van een woning of gebouw beschreven zijn.

Heb je nog vragen over circulair bouwen in Spanje? Neem dan gerust contact met ons op.

Bronnen gebruikt voor dit artikel:

– circulairebouweconomie.nl
– researchgate.net
– slowhome.es
– miteco.gob.es
catalunyacircular

Andere blogs

camping-salou
zonnepanelen catalunya
3 calas

Blijf up to date

Sluit je aan bij meer dan 500 mensen die twee keer per maand ons advies ontvangen