Privacy policy

Uw privacy is belangrijk voor ons

Dank u voor het lezen van ons privacy beleid.  Wij hopen dat u erop kunt vertrouwen dat wij alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Een verantwoord gebruik van de persoonsgegevens en informatie van onze klanten is van cruciaal belang voor onze activiteiten en onze reputatie. Daarom hebben wij procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat uw gegevens op verantwoorde wijze worden behandeld. Wij leven ook de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming en het privacy beleid na.

Ons privacy beleid 

Hierbij informeren wij u dat Casalunya Real Estate (hierna “Casalunya” genoemd), met maatschappelijke zetel te Rambla Nova 75 1 1 in  Tarragona, de eigenaar is van deze website.

Casalunya is een internationaal makelaarskantoor in Catalonië dat diensten aanbiedt op het gebied van aan- en verkoop en beheer van onroerend goed.

Dit privacy beleid beschrijft welke informatie wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt, hoe wij die informatie gebruiken en hoe u het gebruik ervan kunt controleren.

Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer u onze website bezoekt en informatie wenst te ontvangen over een product of dienst, zullen wij u om specifieke informatie vragen via onze online formulieren. Wij gebruiken uw identificatiegegevens enkel om uw verzoeken te beantwoorden en om u te informeren over de diensten van Casalunya, maar wij bieden u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven voor elk type communicatie dat u van ons ontvangt. 

Casalunya ontvangt gegevens via:

Online formulieren op onze website (contactformulier, nieuwsbrief bijvoorbeeld);

Tijdens een telefoongesprek;

Een bezoek aan ons kantoor;

Bezoeken aan eigendommen door onze agenten;

Informatie verzameld via “cookies”. Deze gegevens zijn anoniem en wij gebruiken ze om onze websites te verbeteren en een betere gebruikerservaring te bieden. Wij gebruiken Google Analytics om bijv. het gebruikte type browser, de taalvoorkeur, het aantal bekeken pagina’s, de duur van een bezoek, enz. te analyseren.) Op deze link vindt u informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen in browsers: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De gegevens die nodig zijn om verzoeken om informatie te kunnen verwerken, zijn:

De naam van de contactpersoon;

Het e-mailadres;

Het telefoonnummer;

Aangezien Casalunya financiële transacties uitvoert, is het mogelijk dat we bijkomende informatie vragen om deze transacties te kunnen uitvoeren. In alle gevallen vragen wij alleen de informatie op die nodig is om te voldoen aan de wettelijke voorschriften over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. U zult altijd kunnen weigeren ons uw identificatiegegevens te verstrekken, met als gevolg dat wij dergelijke transacties niet zullen kunnen uitvoeren.

Hoe gebruiken wij de informatie?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en blijven in onze bestanden zolang uw account actief is of totdat u verzoekt om wijziging in de verwerking van uw gegevens, of zoals vereist door de wet.

Om u de meest geschikte producten aan te bieden, kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan andere filialen of medewerkers van Casalunya. Wij zullen er altijd op toezien dat de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens wordt gewaarborgd en dat deze op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de in de Europese Unie geldende wetgeving over gegevensbescherming worden behandeld. Als u meer informatie wenst, kunt u ons een e-mail sturen op privacy@casalunya.com.

Als wij u informatie toezenden waarom u niet uitdrukkelijk hebt verzocht, zullen wij u de mogelijkheid bieden om te kiezen welk soort communicatie u wenst te ontvangen. U kunt zich ook afmelden voor alle communicatie via hetzelfde voorkeurscentrum of door een e-mail te sturen naar unsubscribe@casalunya.com.

Met wie delen wij informatie?

Hierna volgen voorbeelden van gevallen waarin wij uw persoonsgegevens moeten delen om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, of zoals vereist door de wet:

Overdracht van gegevens tussen bedrijven die tot Casalunya behoren;

Doorgifte van gegevens aan overheidsdiensten en het ministerie van Justitie;

Technologieaanbieders, met inbegrip van aanbieders van cloud computing-diensten.

Hoe beschermen wij uw informatie?

Uw privacy is voor onze medewerkers net zo belangrijk als voor u, en wij zullen de nodige maatregelen nemen in geval van schending van dit privacy beleid.

Casalunya verklaart dat zij alle veiligheidsmaatregelen heeft getroffen die noodzakelijk en passend zijn voor de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 en Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, houdende goedkeuring van het Reglement voor de Ontwikkeling van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waarin alle technische middelen zijn vastgelegd waarover zij beschikt om het verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of diefstal van de gegevens die u ons verstrekt te voorkomen.

Bij Casalunya hebben we een strikt veiligheidsbeleid om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen misbruik, verlies of wijziging. De gegevens worden geregistreerd in het bestand waarvoor Casalunya verantwoordelijk is met beperkte toegang. Al onze medewerkers zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of wanneer wij van mening zijn dat de bekendmaking van deze informatie noodzakelijk is om onze eigendommen en rechten en ook de rechten van derden te beschermen.

Casalunya verklaart dat zij alle veiligheidsmaatregelen heeft getroffen die noodzakelijk en passend zijn voor de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 en Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, houdende goedkeuring van het Reglement voor de Ontwikkeling van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waarin alle technische middelen zijn vastgelegd waarover zij beschikt om het verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of diefstal van de gegevens die u ons verstrekt te voorkomen.

Hoe gebruiken wij cookies?

Naast de informatie die via formulieren op onze website wordt verzameld, maakt onze site ook gebruik van cookies (kleine bestanden die in uw browser worden geïnstalleerd wanneer u onze website voor het eerst bezoekt). De belangrijkste functie van cookies is het herkennen van uw surfgedrag om u een verbeterde online-ervaring te bieden telkens wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Cookies kunnen uw apparaten niet beschadigen.

Cookies kunnen naar wens worden geaccepteerd, verwijderd of geblokkeerd. Als u geen cookies geïnstalleerd wilt hebben, kunt u de optie in uw browser eenvoudig uitschakelen, maar u dient er wel rekening mee te houden dat het mogelijk is dat sommige functies van de website niet naar behoren werken.

De door cookies verzamelde informatie is volledig anoniem en niet-identificeerbaar als de gebruiker dit niet toestaat. Sommige van de cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en het verzamelen van de informatie is de verantwoordelijkheid van Google. Casalunya heeft geen toegang tot de exacte informatie van elke gebruiker, enkel tot de geaggregeerde gegevens verstrekt door Google, zonder geassocieerd te worden met een IP-adres. Evenzo is het Google dat beslist over het doel en het gebruik van de verzamelde informatie, en ook over de werking en de duur van de cookies.

U kunt cookies ook verwijderen, inschakelen en beheren via uw browserinstellingen.

Wat zijn uw rechten?

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door gebruik te maken van uw recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, annulering en verzet door een schriftelijke mededeling te sturen naar het e-mailadres unsubscribe@casalunya.com. U kunt uw voorkeuren ook te allen tijde wijzigen.

Als u uw verzoek per post wenst te versturen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres

Raadplegingen gegevensbescherming

Casalunya

Rambla Nova 75 1 1  43004 Tarragona
Spanje

U kunt ook contact opnemen met het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es) om elke procedure met betrekking tot de bescherming van uw gegevens uit te voeren.

Als wij op enig moment ons privacy beleid wijzigen, zullen deze wijzigingen op deze website worden weergegeven en zullen wij u hiervan naar behoren per e-mail op de hoogte stellen.

Abonneer op onze nieuwsbrief